Скопје

Бизнис

Урбан Живот

Skopje Etc

  • Некој мора да остане...

    Имам 40 години, 20 години работен стаж, малку помалку години откако сум родител, многу рани и убавини на душата, распарчени, па составени денови,...
  • Како да бидеш понежна кон себеси?

    Наутро кога ќе станеш, биди нежна кон себеси. Обиди се да го најдеш оној зачин, нешто како цимет, кој ќе го ставиш на себе. Затоа што светот е суров...

Здравје