Импресум

Скопје инфо е првиот и единствен градски, комерцијален информатор во Скопје. Функционираме со уникатен пристап со кој на читателите им ги  пренесуваме секојдневно сите нови информации и случувања во градот. 

Редакција:

Берта Китинска
Маријана Нацевска
Зорица Станковска
Марија Петровска 

Издавач:

ДМС Комуникација ДООЕЛ Скопје
Контакт (редакција)contact@skopjeinfo.mk
Контакт (маркетинг)marketing@skopjeinfo.mk
Телефон: 070/284-035

 

new nike air max 2019