Работникот не смее да се откаже од годишен одмор

Работникот не може да се откаже од платениот годишен одмор.

Според уставните судии членот 32 став 4 од Уставниот суд предвидува дека вработените не може да се откажат од правото на платен годишен одмор. 

- Со ставот 1 се предвидува доколку работодавачот не му овозможи на работникот искористување на годишен одмор работникот да има право на обесштетување за неискористените денови на годишниот одмор во висина на просечна плата за тие денови.

Ставот 2 предвидува ништовност на спогодбата меѓу работникот и работодавачот ако работникот се откаже од правото на годишен одмор или од обесштетувањето. За ова уставните судии ќе расправаат на следните седници - посочија од судот.

cheap nike free run 5.0