Љубовта ти дава корени

 

Можеш да имаш пари, можеш да имаш куќа, можеш да имаш социјално осигурување, можеш да имаш сметка во банка; Ниту едно од овие нема да ви даде вкоренетост.

Тие се само замена, сиромашни замени за љубовта.

Тие дури можат да донесат повеќе грижи, бидејќи кога сте физички безбедни - без разлика дали се работи за пари или социјален статус - имате многу стравови, бидејќи тие работи може да ви се одземат.

Или почнувате да се грижите за тоа како ќе стекнете се повеќе и повеќе, бидејќи незадоволството на умот нема граници... Додека во срцето на сè што постои е потребата од корени.

Љубовта е почвата што му треба на човекот за да се вкорени. Како што дрвјата се вкоренети во земјата, така и човечките суштества се вкоренети во љубовта.

Нашите корени се невидливи, и ништо видливо нема да помогне... Парите се сосема видливи, куќата е сосема видлива, социјалната положба е сосема видлива.

Но, ние, дрвјата со невидливи корени, ќе треба да најдеме некоја невидлива почва - наречете ја љубов, наречете ја божество, наречете ја молитва...нешто невидливо, нематеријално, недостижно, мистериозно.

Нешто што не може да се фати и земе во ваши раце - напротив: ќе мора да дозволите да ве фати и да го земете во ваши раце.

Ошо