Во петок на три локации во Ѓорче ќе бидат поставени контејнери за кабаст отпад

Локации за поставување на контејнери за кабаст отпад:

  1. Населба Хром, улица ,,Воин Драшкоци” во близина на кафеаната –Кај Панко
  2. Населба Даме Груев, улица Лука Геров, веднаш по ромското маало од десната страна на паркингот
  3. Населба Ѓорче Петров-Дексион, кај старата градинка

Контејнерите ќе бидат поставени во петок 19.04.2019 година.

Се замолуваат жителите на Ѓорче Петров кои имаат ваков тип на отпад истиот да го оставаат на посочените локации до 27.04 2019 година.