Никогаш немојте да се каете за љубовта која сте ја подариле некому

Не сте направиле грешка со тоа што сте ги сакале.
Никогаш немојте да се каете за љубовта која сте ја дале.
Не сте направиле грешка со тоа што сте им дале шанса.
Тоа е вашата сила, а не срам.
Не сте направиле грешка со тоа што сте им верувале и сте биле покрај нив.
Знаете ли зошто?
Вашите дела говорат за вас.
Тоа би го направиле за секој кој би се појавил на вашиот пат.
Едноставно, понекогаш, некои луѓе не се благодарни и не ги ценат вашите добри намери.
Не сте направиле грешка.
Грешка е нивниот избор, затоа што избрале да не го почитуваат и ценат вашето прекрасно срце.