Животот е огледало!

Ако самиот себеси се осудуваш и критикуваш – и другите ќе те осудуваат и критикуваат.
Ако самиот себеси си нанесуваш болка – и другите ќе ти нанесуваат болка.
Ако самиот себеси се лажеш – и другите ќе те лажат.
Ако си неодговорен кон себеси – и другите ќе бидат неодговорни кон тебе.
Ако се исмејуваш себеси – и другите ќе те исмејуваат.
Ако не си ги следиш своите чувства – никој нема да ги следи ниту твоите чувства, ниту тебе.
Но...
Ако се сакаш себеси – и другите ќе те сакаат.
Ако се почитуваш себеси – и другите ќе те почитуваат.
Ако веруваш во себеси – и другите ќе веруваат во тебе.
Ако си чесен кон себе – и другите ќе бидат чесни кон тебе.
Ако се цениш себеси – и другите ќе те ценат!

Животот е како огледало: ако му се намуртиш и тоа ќе ти се намурти на тебе, но ако му се насмееш, ќе ти возврати со насмевка.

Вилијам Текери