За промоција на културно-историските објекти и за полесна ориентација на граѓаните и на туристите, Градот Скопје постави 8 (осум) патоказни табли, на осум локации во центарот на градот.

Како дел од проектот „Поставување на туристички патоказни табли“ поставени се 8 столба со по 3 патоказни табли, кои ќе им послужат на посетителите и на граѓаните лесно да се ориентираат и да го посетат саканиот културно-историски објект или локалитет во централното градско подрачје.

Овие туристички табли се поставени на следните локации:

Плоштад „Филип Втори“, наспроти црквата „Свети Димитрија“

- Плоштад „Македонија“ 

- Спомен куќа на мајка Тереза

- Стара скопска чаршија

Плоштад „Филип Втори“ до Камениот мост

- Музеј на Град Скопје

- Стара скопска чаршија

- Скопско Кале

Плоштад „Македонија“ до Ристиќевата палата

- Музеј на Град Скопје

- Спомен куќа на мајка Тереза

- Стара скопска чаршија

Наспроти Порта Македонија

- Спомен куќа на мајка Тереза

- Плоштад „Македонија“

- Стара скопска чаршија

Наспроти Собрание на РМ

- Стара Скопска чаршија

- Плоштад „Македонија“

- Спомен куќа на мајка Тереза

Меѓу хотелот „Холидеј ин“ и мостот

- Плоштад „Македонија“

- Камени мост

- Стара скопска чаршија

Улица Македонија, кај пешачкиот „Рекорд“

- Спомен куќа на мајка Тереза

- Музеј на Град Скопје

- Стара скопска чаршија

Улица Македонија, кај пешачкиот на улицата Даме Груев

- Музеј на Град Скопје

- Спомен куќа на мајка Тереза

- Камени мост