Пивара Скопје е автентична приказна која ја создаваат голем број генерации горди Пиварци. Патот кон успехот веќе 92 години е заснован на најомилените брендови на безалкохолни пијалаци и пива на нашиот пазар.

На фотографијата е најстарата сочувана пивска гајба која ја поседува Пивара Скопје.