Кој во Македонија зема плата од 1.000 евра?

Сепак, во Македонија може да се земе и поголема плата. Илјада евра е плата за која сонуваат голем број на граѓани.

Додека некој има едвај минимална плата, има некој кој зема и многу повеќе од тоа.

Ова се професиите со највисоки нето плати:

  • Воздухопловен транспорт - 60.476 денари
  • Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности - 49.530 денари
  • Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати - 45.991 денар
  • Телекомуникации - 43.981 денар
  • Производство на хемикалии и хемиски производи - 42.028 денари