Фина, нежна, jazzy... Василица со Бојана Фабел Трио... Сабота, 22 часот во MKC Club & Restaurant.
Bojana Fabel - Vocals
Zoran Pavloski - Bass
Filip Dimiškovski - Pianо
Задолжително резервриајте на: 6090 606