Државата да ги субвенционира лифтовите во зградите - нивна поправка достигнува и до 40 илјади евра

Државата да ги субвенционира лифтoвите во зградите. Од комората за домување велат дека одржувањето, поправката или замената на лифотвите во зградите е скапа работа, чини по неколку илјади евра, а станарите тие пари ги немаат.

Од комората имаат забелешки и на нелојалната конкуренција. Велат дека има фирми кои ги злоупотребувалае парите од резервните фондови во зградите. Тие пари смееле да се користат само со дозвола на станарите, а во неколку случаи за нив одлучувала само фирмата која управува со зградата. Министерот за транспорт вели дека зарди овие и ред други злупотреби неколку фимите веќе останале без лиценците за работа.

Во наредниот период се најавуваат засилени конторли на фирмите кои управуваат со зградите со цел да се елиоминираат злупотребите со парите на стараните.