Умешност е да знаеш како да ги сакаш луѓето

Постои една мудрост која вели дека најголемата животна умешност е тоа да знаеш како да ги сакаш луѓето.

И тоа е многу точно. Да, умешност е.

Умешност е наместо тело да видиш душа.
Наместо напад да видиш болка.
Наместо реакција да видиш болка.
Наместо усни да видиш очи.
Наместо она што го говорат, да го чуеш она ќе го премолчат.
Наместо маски, да видиш лице.
Наместо стравови, да видеш надеж.
Наместо возрасни луѓе, да го видиш детето во нив.
Наместо знаење, да видиш мудрост.
Да, умешност е...

Умешноста на живеењето...