Оваа скопска населба се наоѓа во западниот дел на Општина Гази Баба.Името го има добиено според железарата која се наоѓа во непосредна близина.

Фото: Земјотресот во Скопје од 1963 година: Населба Железара, новоизградени монтажни станови (29 декември 1963)

Железара се граничи со Автокоманда на југ, на исток и североисток со железарата Макстил, а на север со Бутел 2, додека на запад со Парк шумата Гази Баба.

Фото: Изгрдба на зградите со црвена цигла 1974 година.