Сѐ што се добива со сила – не е твое

Сѐ што се добива со сила  - не е твое. 

Сѐ што мора да се чека – не е твое. 

Сѐ што те растажува – не е твое.

Сѐ што те остава за утре, а треба да си денес – не е твое. 

Сѐ што не ти покажува љубов преку дела – не е твое. 

Сѐ што од тебе очекува да се менуваш – не е твое.

Сѐ што не гледа во теба как ода си магија – не е твое.

Сѐ што треба да молиш и бараш – не е твое. 

Остави. Замини. 

Она што е твое те чека. Верувај ми.