Лесно е да се биде запишан во нечиј именик

Тешко е да се биде запишан во нечие срце.

Лесно е да се суди за туѓите грешки

Тешко е да се признаат своите.

Лесно е да се зборува без размислување

Тешко е да се размислува.

Лесно е да ги повредиме оние кои ги сакаме

Тешко е да ја излечиме таа рана.

Лесно е да повредиме некого.

Тешко е да добиеме прошка.

Лесно е да поставиме правила

Тешко е да ги следиме.

Лесно е да се слави победа

Тешко е да се признае пораз.

Лесно е да се сонува секоја ноќ

Потешко е да се оствари секој сон.

Лесно е да се каже „те сакам“

Тешко е тоа да се покаже.

Лесно е да се ужива секој ден

Тешко е да се живее со вистинска вредност.