Шахтите во Кисела Вода зјаат непокриени: Потенцијална опасност и за луѓето и за возилата

Шахтите на улицата Борис Трајковски, стојат непокриени, со што се потенцијална опасност и за луѓето, но и за возилата. Една таква незгода, која ја доживела жителка на Кисела Вода, прикажана е на страната Ѕид на сообраќајниот срам, која упаднала со својот автомобил во една таква отворена шахта.