Претставуваме серија ретро постери од повеќе македонски филмови: „Солунските атентатори“, „Републиката во пламен“, „Мис Стон“, „Македонскиот дел од пеколот“, „Волчја ноќ“, „Македонска крвава свадба“, „Истрел“ и документарниот филм „Македонија“.

Бидејќи се емитувале и во останатите југословенски републики, постерите се со латинично писмо, а некои од нив се само на српскохрватски јазик.