Скопје и поголемиот дел од државата деновиве се движи подзабавено, што е на некој начин убаво, бидејќи сакале или не, граѓаните не можат да брзаат со своите автомобили.

Денес на улиците низ државата се поретко може да се сретне автомобилот „Застава 101“ или популарниот „Сто кец“, кој порано беше неизбежен декор во сообраќајот.

Рекламата подолу постетува какви „перформанси“ имаше ова возило во зимски услови.