ООУ „Блаже Конески“ во општината Аеродром се подготвува за новата учебна година

Општинското основно училиште „Блаже Конески“ забрзано се подготвува за стартот на новата учебна година. Деновиве се вршат санации, реконструкции, молерисување на дел од училниците и ходниците, заменување на старите светилки, како и други тековни работи за одржување на училишните објекти.
Целта на овие активности е обезбедување подобри услови како за учениците, така и за наставниците при изведување на наставата.