ЕВН Македонија информира дека поради закажани технички зафати без електрична енергија утре ќе останат делови од општините Центар, Ѓорче Петров, Сарај, Бутел и Кисела Вода.

во периодот од 08:30-12:30 часот корисниците од дел од ул.Андон Дуков, дел од ул.Титова Ужичка, дел од ул.Рузвелтова, дел од ул.Орце Николов, дел од Бул.Илинден. (Општина Центар)

во периодот од 08:30 до 13:30 часот корисниците од дел од ул.Шидска  (Општина Ѓ.Петров)

во периодот од 08:00 до 14:30 часот корисниците од с.Љубин. (Општина Сарај)

во периодот од 08:25 до 15:00 часот корисниците на дел од ул.Скоевска, Водовод Радишани, околу Гиго Трејд, дел од ул.Петко Јанчевски, . (Општина Бутел)

во периодот од 09:00 до 10:00 часот корисниците на  дел од ул. Славејко Арсов , дел од ул.Тодор Александров. (Општина Центар)

во периодот од 08:20 до 15:00 часот корисниците на  дел од ул.1558, дел од ул.Ѓоре Ѓоревски, дел од ул.АФЖ, дел од ул.Скоевска, дел од ул.Боро Кралевски, дел од ул.Радишанска. (Општина Бутел)

во периодот од 09:00 до 13:00 часот корисниците на   од ул.Георги Димитров и ул.Михаил и Ефтихиј и околкината (Општина К.Вода)