Не смее да има стечаи додека трае вонредната состојба

Стечајните должници нема да мораат да прогласат стечај за време на тарењето ан вонредната состојба, одлучи Владата на последната вчерашната седница, соопштија синоќа оттаму. 

„На стечајните должници кои ги исполнуваат условите за отворање на стечајна постапка или поведување на претходна постапка, нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба, стои во соопштението

Сите започнати постапки, како претходна постапка за отворање на стечајна постапка и отворање на стечајната постапка над стечајниот должник, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба.