Листа на десет македонски пензионери кои заработуваат милиони

Податоците на УЈП покажуваат дека за 2016 година 439.000 граѓани поднеле годишна даночна пријава, при што заедно пријавиле вкупни бруто-приходи од околу 2,8 милијарди евра, а платиле персонален данок во висина од над 162,6 милиони евра. 

Највисока заработувачка за минатата година пријавиле пензионери од Струмица и од Скопје, кои освен пензијата оствариле и приходи по други основи.

Прворангираниот пензионер од Струмица пријавил 41,8 милиони денари вкупен годишен бруто приход по сите основи, вклучувајќи ја и пензијата.

Највисок годишен бруто приход само по основ на пензија е пријавен во Скопје, и тоа 1.838.837 денари.

bridge media | Nike Releases, Launch Links & Raffles