Каснување од бездомно куче може да пријавите и во ЈП „Лајка“

ЈП „Лајка“ ги информира граѓаните дека поради технички проблеми маил адресата info@lajka.com.mk е вон функција. Граѓаните кои сакаат да пријават повредено куче, напад од куче, глутница кучиеа, бездомно куче без ушна маркица и слично истите треба да ги пријават на следниов маил: prijavi@lajka.com.mk.

ЈП „Лајка“ ќе излезе на терен по пријава доколку истата е целосно пополнета. Пријавите кои се без фотографии, точна локација и општина, како и без име и презиме на пријавителот, ќе се смета за непотполна и по истата нема да се постапи.

Доколу сакате да пријавите каснување од куче потребно е на мејлот prijavi@ajka.com.mkда се приложи медицинска документација, како извештај со потпис и печат од специјалист не подоцна од 24 часа од каснувањето.