JУ Детска градинка ,,11 Октомври,, од Бутел доби 5 клима уреди

Денеска, ЈУ Детска градинка ,,11 Октомври,, доби 5 клима уреди ( инвертер 3 кJ), кои се донација од фирмата,,Вива фреш,,.Тие ќе се користат за разладување на просториите во летниот период и за загревање во зимскиот.

Градоначалникот Смилевски изрази благодарност до претставникот на оваа општествено одговорна фирма и посака и останатите да го следат овој пример, со цел да се подобруваат условите за престој во нашите детски градинки.