Управата за јавни приходи најави засилен мониторинг на готовинскиот промет во делот на фискализацијата.

Од УЈП апелираат даночните обврзници да ги исполнуваат законските обврски, со цел избегнување на казни.

„Субјектите кои вршат промет на добра и услуги за кои плаќањето се врши во готово, задолжително да издаваат фискални сметки на потрошувачите, на начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет“, апелира УЈП.

Според првичните анализи на податоците од он-лајн системот за следење на готовинскиот промет, констатирано е дека голем број на фирми, особено во угостителството, не го регистрираат прометот во целост, а на адреса на УЈП постојано пристигнуваат и пријави за издавање на сметки кои не се фискални.