Градежни објекти кои Град Скопје планира да ги реконструира во 2019 година

Град Скопје денеска /12.02.2019 година/ испрати допис до сите државни институции, претпријатија и поголеми компании каде што се наведени сите сообраќајници и објекти на кои се предвидени градежни активности во 2019 година.

Како што најави градоначалникот Шилегов, Градот Скопје ќе донесе нов правилник за издавање дозволи за вршење прекопи на улиците, и во иднина ќе има заострени критериумите за добивање дозвола за вршење прекоп на улиците, повисоки критериуми за начинот на кој ќе се вршат овие прекопувања, како и скратени рокови за завршување на градежните активности.

Во дописот Град Скопје ги потсети државните институции, претпријатијата и компаниите дека  по завршувањето на градежните работи на објектите нема да бидат дозволени попречни и надолжни прекопи на сообраќајницата во наредните 3 години, сметано од денот на технички прием на објектот. Поради овие причини, доколку постои потреба од поставување на некакви инсталации или друг вид на градежни интервенции на посочените сообраќајници, потребно е да се поднесе барање до Град Скопје со цел координирање на понатамошните активности.

Во прилог ја објавуваме листата на градежни објекти кои Град Скопје планира да ги реконструира во 2019 година

 

air max 90 essential sale