Големо поефтинување на роамингот во регинот

Граѓаните на Западен Балкан од 1 јули ќе можат да телефонираат во роаминг по пониски цени за речиси 30 отсто, со оглед на тоа што започнува примената на регионалниот договор за роаминг.

Цените во првата фаза ќе бидат намалени за 27 отсто, додека на 1 јули 2021 година се очекува целосно укинување на роамингот за регионот, што е предвидено со договорот потпишан во април.