Да не се конзумира овој производ, истиот да се врати од местото каде што е купен

Во соопштение на Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека се отповикува производот “СУРОВИ ГОРЧЛИВИ СЕМКИ ОД КАЈСИЈА“ поради тоа што е небезбеден за употреба откако е пронајдено дека содржи цијановодородна киселина. 

Сериски број/лот: LL0131G1001  и  LL0131G1002
Датум на производство: 09.2022 година
Рок на употреба: 31.05.2024 година

Производител: МЕНЕХОПУЛОС Д.БРОС. ЦО Солун, Грција
Увозник во РСМ: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово
Дистрибутер во РСМ: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово
Оператор со хрaна: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово

Од АХВ со апел до крајните потрошувачи кои гo имаат купено горенаведениoт производ со посочениот сериски број/лот и рок на употреба, истиот да нe гo консумираат и да гo вратат на местото од каде гo купиле.