Во Европската унија повеќе не смее да се продава ниту едно пакло цигари ако на нив нема ужасни слики од последици од пушењето, а е-цигарите се изедначени со обичните.

Во Европската унија повеќе не смее да се продава ниту едно пакло цигари ако на нив нема ужасни слики од последици од пушењето, а е-цигарите се изедначени со обичните.

Во согласност со директивата за цигари на ЕУ, како и Законот за ограничување на употреба на тутунски и сродни производи во Република Хрватска, од денес во цела ЕУ па и на хрватскиот пазар не смее да се продаваат цигари или тутун за виткање, ако здравствените предупредувања на нив не заземаат 65 отсто од предниот или задниот дел на пакувањето.