Единица ќерка на двајца родители што долго време се мачеле да создадат нов живот