Борче Стаменов од Кавадарци го донираше стоитиот компјутер