Загадувањето на воздухот и утринава над дозволеното. Граѓаните на Скопје повторно се гуши во канцерогените пм 10 честички, мерните станици за квалитетот на воздухот, покажуваат ниво на загаденост над нормалата.

Мерните станици во Лисиче и Ректорат бележат високо ниво на загаденост. Градот Скопје веќе подолго време е на листата на најзагадени градови во светот.