Скопје домаќин на регионална конференција „Паметни и одржливи градови во Западен балкан“

Одржлив и паметен урбан развој, зајакнување на регионалната соработка и програми за техничка поддршка се главните теми на дводневната регионална конференција „Паметни и одржливи градови во Западен балкан“  којашто се одржува во Скопје, со цел креирање стратегии за паметни и одржливи градови.

Секретарот на Град Скопје, Ѓоко Велковски се обрати на отворањето на регионалната конференција и се осврна на активностите за имплементација на стратегијата Скопје паметен град.

-  Благодарение на дигиталните алатки и иновативните пристапи, стратегијата за Скопје – паметен град ќе ги приближи граѓаните до администрацијата и градските услуги и сервиси и ќе им овозможи активно учество во создавањето одржлива и здрава животна средина. Акцискиот план за Скопје дигитален град и мултидимензионален и покрива широка област на урбани предизвици на иновативен начин. Посветени сме на модернизирање на градската администрација и да ја направиме отворена за соработка со граѓаните, преку употреба на иновативни алатки да обезбедиме повеќе и поквалитетни услуги за сите засегнати страни и севкупно обезбедување подобри и поефикасни јавни услуги за граѓаните – истакна Велковски на отворањето на конференцијата.

Конференцијата се реализира во рамките на Регионалната програма за техничка поддршка  финансирана од Француската агенција за развој (ФАР), во организација на Град Скопје и ФАР. На конференцијата учествуваат претставници од Град Скопје, Тирана, Приштина и Подгорица, ФАР, француската локална самоуправа, француската амбасада, делегацијата на ЕУ, како и голем број домашни и меѓународни експерти за паметни и одржливи градови.

На регионалната конференција, учесниците дискутираа за паметни и одржливи урбани практики, како и за операционализација и имплементацијата на стратегиите за паметни градови во Западен Балкан.

Од страна на претставници на француската локална самоуправа беа презентирани искуства за имплементацијата на урбани иновации за реализацијата на стратегиите за паметни градови, а од француската мрежа на паметни градови „Les interconnectes“ беа презентирани позитивните искуства од вмрежувањата на паметните градови, во насока на поттикнување идна соработка и вмрежување на паметните градови од Западен Балкан.