Рефлектирачки заштитни столпчиња за поголема безбедноста на велосипедистите

Поставени се нови рефлектирачки заштитни столпчиња за оградување на вело патеките на булевар Кочо Рацин.

Овие рефлектирачки столчиња овозможуваат подобра видливост и ја зголемуваат безбедноста на велосипедистите.