Отворање на изложбата „Африка во Македонија“

 Музејот на Северна Македонија вечер од 20 часот ќе ја отвори  изложбата „Африка во Македонија“ која ја организира во соработка со Археолошкиот музеј, заводите за заштита на спомениците на културата и музеи од Охрид и од Битола, Музеј на град Скопје и НУ „Стоби“.

– Изложбата е од единствен карактер бидејќи првпат на едно место се прикажува исконската поврзаност помеѓу Македонија и Африка, која започнува во предисторијата и трае до денес. На изложбата ќе бидат презентирани повеќе археолошки, етнолошки и уметнички експонати, како и архивски материјали што ги истакнуваат културните, историските, религиските и политичките врски помеѓу овие навидум далечни простори, соопшти музејот домаќин на изложбата, чии автори се доц. д-р Гоце Наумов и проф. д-р Никос Чаусидис.

На изложбата, исто така, ќе бидат претставени и повеќе африкански ракотворби и фотографии од личните колекции на Мирослав Масин, Роберт Смилески, Јасмина Никуљска, Петар Јовановски, Кристина Бицева, Билјана Јурукоски, Филип Кондовски и на Скопскиот џез-фестивал.