Издавачки центар ТРИ од Скопје деновиве објави ново издание на романот „Круг“ од Димитар Башевски. Првото издание го објави Издавачката куќа „Слово“ во текот на минатата година. Појавата на ново издание по кусо време од првото е резултат на интересот што го пројавија и критиката и читателската публика.

Димитар Башевски е еден од нашите најистакнати романсиери, поети, преведувачи и издавачи. Автор е на голем број книжевни дела, романи, раскази, поезија. Неговите книги се преведувани и објавувани на англиски, чешки, романски, грчки, српски, турски, црногорски и албански јазик. За своето творештво има добиено многу домашни и меѓународни награди.  

Како и секој добар роман, и „Круг“ има повеќе влеза и излеза кои водат надвор, а враќаат назад. Во обемниот поговор кон книгата, акад. Катица Ќулавкова истакнува дека станува збор за драматичен, богат, стилски необичен, јазично складен и психолошки изнијансиран роман во потрага по смисла и внатрешен ред, додека Оливера Ќорвезироска, препорачувајќи им го романот на читателите, на социјалните мрежи напиша дека станува збор за „Стрплив, длабок текст... Занаетчиски обмислен... Мек и сетен...“, роман за „страста извадена од најдлабокиот, најскришниот џеб на пишувањето“.

Романот може да се најде во книжарниците и во продажната мрежа на Издавачкиот центар ТРИ.