Бидете личноста која ви била потребна кога сте биле повредени...

Биди личноста која го прекинува кругот. 

Ако тебе ти суделе – ти избери разбирање.

Ако тебе те одбивале – одбери прифаќање.

Ако тебе те посрамиле – одбери сочувствување. 

Бидете личноста која ви била потребна кога сте биле повредени, а не личноста која ве повредила. 

Одлучете да бидете подобри од она што ве скршило, да продолжите понатаму наместо да бидете огрочени, да можете да делувате од срцето, а не од својата болка. 

  • Лори Дешен