Меша Селимовиќ: Добриот човек гледа добрина во сите, а лошиот човек во сѐ гледа зло

Добриот човек гледа добрина во сите, а лошиот човек во сѐ гледа зло. 

Немој да си го нарушуваш душевниот мир такашто ќе размислуваш за недостатоците на другите.

Ако некој те повреди премини преку тоа.

И биди како роза која на сите им го дава својот мирис, а не само на добрите луѓе, или биди како дрво кое нуди ладовина дури и на оној кој сака да го исече. 

~ Меша Селимовиќ