Катни гаражи ќе се градат кај Пластичарската улица и ТЦ „Чаирчанка“

Скопската општина Чаир ќе изработи три физибилити студии за да ја определи оправданоста од воспоставување на јавно – приватно партнерство за изградба на две катни гаражи на нејзината територија, но и за давање на паркинзите што се под општински ингеренции.

Советодавните документи треба да покажат дали би била исплатлива инвестиција на идната приватна компанија доколку се градат нови објекти за паркирање на Пластичарската улица (булевар Никола Карев) и на паркингот кај трговскиот центар „Чаирчанка“.

„Општината нема можност да инвестира во паркинг, и затоа е планирано да се најде приватен партнер со кого би се склучил договор“, се нагласува во огласот објавен на Електронскиот систем за јавни набавки. На двете фреквентни локации во скопски Чаир би инвестирал приватен партнер во изградба на катна гаража, додека приходите од овој бизнис би ги делел со општината. Сепак, пред да се распише договорот, од општина Чаир најпрво ќе истражат дали овој потег е исплатлив преку изготвување на трите физибилити студии.

 За консултантските услуги е предвидено да се издвојат околу милион денари. До 18 март трае повикот за доставување понуди за изработка на физибилити студијата, по што ќе се избере најповолен понудувач.

Од оваа локална самоуправа се надеваат дека во претстојниот период ќе биде пројавен интерес од инвеститорите за вложување во катните гаражи, со што значително би се намалил недостигот на паркинг места во Чаир.

new nike air max 2019