Зошто во животот ништо неможе да ве задоволи и усреќи?