Животот е огледало

Ако самиот себеси се осудуваш и критикуваш – и другите ќе те осудуваат и критикуваат.
Ако самиот себеси си нанесуваш болка – и други ќе ти нанесуваат болка.
Ако самиот себеси се лажеш – и другите ќе те лажат.
Ако си неодговорен кон самиот себеси – и другите ќе бидат неодговорни кон тебе.
Ако самиот себеси се исмеваш – и другите ќе те исмеваат.
Ако самиот не си ги следиш своите чувства – никој друг нема да ги следи, ниту твоите чувства, ниту тебе.
Ако се сакаш себеси – и другите ќе те сакаат.
Ако се почитуваш себеси – и другите ќе те почитуваат.
Ако веруваш во себеси – и другите ќе веруваат во тебе.
Ако си чесен кон себеси – и другите ќе бидат чесни кон тебе.
Ако се цениш себеси – и другите ќе те ценат.
Животот е како огледало: ако му се намуртиш и тоа ќе ти се намурти на тебе, но ако му се насмевнеш, ќе ти возврати со насмевка.

~ Вилијам Такери