Зголемени трошоците во градежништвото за објекти за индивидуално домување

Во вториот квартал во однос на првиот квартал годинава трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 1,9  проценти, за материјали се пониски за 0,5  проценти, а трошоците за вработените се повисоки за 7,9 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Во однос на вториот квартал лани трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 3,1 процент, за материјали се пониски за 0,5 проценти, а зголемување за 12,2 оттсо има кај трошоците за трошоците за вработените.

Индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од градежните претпријатија при изградба на нови објекти за индивидуално домување. Тие податоци ги користат градежните претпријатија, кои се повикуваат на движењето на трошоците во градежништвото во калкулациите при склучување на градежните договори.