Зголемени цените на угостителските услуги

Цените на угостителските услуги во декември 2017 година, во споредба со ноември 2017 година, се зголемени за 0,2 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Споредено по групи на услуги зголемување е забележано во групата Храна за 0,2 отсто.

Индекот на цените на угостителските услуги во декември 2017 година, во однос на истиот месец од претходната година, е зголемен за 0,9 отсто, додека кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги во текот на целата година е зголемен за 0,8 отсто, додека во однос на декември 2016 година е зголемен за 0,6 отсто.