Секој од нас се нашол во ситуација, кога со или без причина се соочил со лоши и тешки зборови и осудување од некоја друга личност, или повеќе личности истовремено.

Иако таквите ситуации можат да бидат навистина тешки, да ја нарушат нашата самодоверба и да не направат тажни, сепак треба да знаеме дека во нас имаме огромна сила и мудрост за да ги надминеме таквите времиња.

Секогаш кога некој ќе се обидува да ви суди или да зборува лошо за вас, запаметете ги овие зборови.

1. Ништо не е за нив, туку за вас.

2. Не е важно што другите мислат, туку што вие мислите.

3. Не морате никому да убедувате во нешто.

4. Потсетете се на вистината, она во што верувате и не се трудете никому да му ја ставате пред очи. Ако некој ве почитува и цени, самиот ќе ја види и прифати.

5. Не можете да направите да престанат да ви судат, можете само да заминете од таквата ситуација.

6. Ако не сакаат да ја слушнат вашата страна од приказната, не заслужуваат ни една секунда од вашето време.

7. Ако не се грижат за вас и вашата вистина, зошто вие би се грижеле за нив?