Заменик народниот правобранител со став за иселувањето на младите и работоспособни луѓе

Алармантна е состојбата со иселувањето во земјава. На оваа тема свој став сподели и заменик народниот правобранител Јован Андоновски. 

Еве што пишува тој: 

Дали сте знаеле дека "берлинскиот ѕид" не е изграден за да се изврши демаркација на границата помеѓу Источна и Западна Германија, ниту од класични безбедносни причини?

Изграден е за да се спречи одлив на население од Источна во Западна Германија! Еден ден властите на ДДР согледале дека немаат друг начин да го запрат одливот на население, при тоа, најмногу бегале учените и имашните, па одлучиле со изградба на ѕид да ги оневозможат.

Во последните месеци од Македонската држава се иселиле:

- од Кумановско - 200 основци и средношколци заедно со семејствата;

- од Тетовско исто така 200;

- од Штипско околу 180 и

- од Прилепско 130...

Не постои ѕид што ќе ги запре младите и работоспособните да заминат. Додека ние овде се занимаваме сè уште со прашања од минатото, ја губиме иднината.