Jули е пеколен, а таков ќе остане и до крајот, но еве што не чека идниот месец.