Вработување во Џонсон Мети

Џонсон Мети има потреба од Координатор за царина и транспорт (Transport and Customs Coordinator) кој ќе се придружи на нашиот тим за Логистика во фабриката за автокатализатори во Скопје, Македонија. 

Главни одговорности: 
Организирање и координирање на увозно – извозните царински постапки во согласност со домашната и меѓународната регулатива.
Правилно распоредување и тарифирање на материјалите, во согласност со Царинската Тарифа 
Прецизно водење евиденција на увозно – извозните предмети во согласност со законската регулатива на Република Македонија и интерните компаниски процедури
Организирање превоз на пратки во согласност со домашната и меѓународната регулатива, точни и ажурирани известувања за статусот на материјалите кои се во транзит
Проверка на точноста на влезните фактури за шпедиција и транспорт и проверка на приложената документација кон нив

Дали сте Вие идеалниот кандидат и имате ?
Најмалку 2 години професионално искуство во увозно-извозна средина, логистика, идеално во производствени капацитети.
Универзитетска диплома е пожелно и ќе се смета за предност.
Добро познавање на македонската и европската законска регулатива за царина и транспорт.
Познавање на македонската и меѓународната регулатива за извоз на материи со двојна употреба.
Пожелно е искуство во управување со синџирот на снабдување, вклучувајќи интеракција со добавувачи и транспортни добавувачи.
Способност за независно работење, ефикасно решавање на проблеми под притисок и со зададени рокови, внимателност со нумерички податоци.
Способност за самостојна работа и работа со останатите колеги на совладување на проблемите и изнаоѓање на решенија.
Компетенции во користење на продуктите на Microsoft Office.
Одлично познавање на говорен и пишан македонски и англиски јазик и високо развиени комуникациски вештини. 

Работно време : понеделник. до петок од 08:30-17:00 

Доколку сте заинтересирани испратете ваша биографија и писмо за мотивација на англиски јазик на следнава e-mail адреса: mkjobs@matthey.com и задолжително наведете го референтниот број на огласот во предметот на пораката. Во спротивно вашата апликација нема да биде разгледана. 

Краен рок за аплицирање : 15 Февруари 2016 

Џонсон Мети обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува апликациите од соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикепираност, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување
 

Реф.бр. 2016008 

Контролор на материјали

(Material Controller)

Локација: Скопје,Македонија 

Еmission Control Technologies е светски лидер во производство и развој на технологии за авто катализатори. Ги користиме нашите знаења за креирање иновативни производи кои играат клучна улога во намалување на штетните гасови и подобрување на квалитетот на воздухот, животната средина, даваме целосна поддршка на нашите клиенти со цел исполнување на законските барања на глобално ниво. 

Џонсон Мети има потреба од Контролор на материјали (Material Controller) кој ќе му се придружи на тимот за Логистика во фабриката за автокатализатори во Скопје, Македонија. Позицијата подразбира обезбедување целосна поддршка на фабриката во поглед на движење и следење на движењето на сите производи кои се во транзит, како суровини, полупроизводи и готови производи направени и во сопственост на фабриката. 

Главни одговорности : 
Подготовка на налози и документи за трансфер на материјали и следење на материјалните движења преку САП системот
Ажурно следење и одржување на нивото и локациите на залихите
Обезбедување на комплетно и точно завршување на работните налози 
Обезбедување на навремена достапност на материјалите за производство и готовите производи за извоз
Креирање и подготовка на работни налози, налози за прием на сировини, документи за увоз и извоз и сл.
Оптимизација на залихи и известување

Дали сте Вие идеалниот кандидат и имате ?
Универзитетска диплома, Економски факултет (идеално финансии или друга математички базирана област)
Најмалку 3 години работно искуство во водење на материјална евиденција
Прецизно внимание кон нумерички детали
Изразени лични карактеристики на само-мотивираност и одлични вештини за комуникација
Способност за работа и придржување кон временски рокови и во околности под притисок
Да е компетентен во користење на продуктите на Microsoft Office (Word & Excel) 
Неопходно е кандидатот течно да зборува и пишува македонски и англиски јазик 

Позицијата подразбира работа за време на викенди
Работно време : среда до недела од 08:30-17:00 

Доколку сте заинтересирани испратете ваша биографија и писмо за мотивација на англиски јазик на следнава e-mail адреса: mkjobs@matthey.com и задолжително наведете го референтниот број на огласот во предметот на пораката. Во спротивно вашата апликација нема да биде разгледана. 

Краен рок за аплицирање : 11 Февруари 2016 

Џонсон Мети обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува апликациите од соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикепираност, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување
 

Ref.no. 2016005 

Commercial executive 

( Извршител во комерција ) 

LOCATION: Skopje 

Our Emission Control Technologies (ECT) Division supplies one third of all catalysts fitted to cars around the world and is a leading producer of catalysts for trucks and buses too. We use our scientific know-how to create innovative products that play a crucial part in reducing harmful emissions and improving air quality, helping our customers meet legislative requirements globally. 

We are looking for a Commercial executive to join our Customer Services team. The role provides an exciting opportunity for achieving personal and professional growth and development by working in a highly dynamic business environment with some of the major players in the automotive industry. The main purpose of the role is two-fold. On one hand it is about establishing and cultivating good business relationships with the exhaust system manufacturers and on the other hand it is about building strong links at various levels within the organization (the regional sales offices, other JM plants across the ECT division, internal departments etc.) in order to deliver a service of highest quality. 

Key responsibilities:
Preparing delivery confirmations and analysing JM’s supply possibilities against customers’ delivery forecasts, escalating all supply related issues and concerns where and as needed
Arranging deliveries to the customers
Providing support to the regional JM sales teams
Liaising with the various departments within the company (Production and material planning, Quality, Production, Logistics, Finance etc.) and beyond to ensure minimal customer distress whilst balancing with the JM business objectives
Generating standard and on-demand reports
Providing support to the Customer Services team and the Commercial and Logistics department in general 

Are you the ideal candidate?
University Degree 
Minimum 3 years of previous working experience in a business-to-business or project environment
Ability to understand core principles of production scheduling, quality release, finance and supply-chain management
Ability to communicate and convey key messages by phone, email and face-to-face
High attention to details and strong numerical skills
Proactive, self-motivated individual with a good sense of priorities
Excellent communication and interpersonal skills
Ability to work to deadlines under pressure
Good command of Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint)
Fluent in verbal and written Macedonian and English 

Working hours: Mon.-Friday: 08:30-17:00h 

How to apply:
If you are interested for this position please send your CV and Motivation Letter in English to the following e-mail address: mkjobs@matthey.com and indicate the Reference number in the subject field otherwise your application will not be considered. By applying to this position you agree that Johnson Matthey keeps and uses your personal data for company purposes in duration of one (1) year. Only selected candidates will be contacted for interview 

Краен рок за аплицирање: 13 Февруари 2016 

Џонсон Мети обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува апликациите од соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикепираност, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување 
 

Ref.no.2016006 

Commercial administrator 

Администратор во комерција 

LOCATION: Skopje 

Our Emission Control Technologies (ECT) Division supplies one third of all catalysts fitted to cars around the world and is a leading producer of catalysts for trucks and buses too. We use our scientific know-how to create innovative products that play a crucial part in reducing harmful emissions and improving air quality, helping our customers meet legislative requirements globally. 

We are looking for a Commercial administrator to join our customer services team. The role provides an exciting opportunity for strong personal and professional growth and development by working in a highly dynamic business environment. The main purpose of the role will be to provide general administrative support to the customer services team. 

Key responsibilities:
Collating delivery forecasts from the customers and uploading them in SAP in a timely and accurate manner
Analysing customers’ delivery requirements and escalating major fluctuations both internally and externally where and as needed
Monitoring the delivery schedule and creating delivery orders in a timely manner
Collating consignment consumption reports, processing the consignment consumptions in SAP and monitoring the consignment stock balance, ensuring that any discrepancies are immediately communicated, actioned and resolved
Invoice processing 
Generating standard and on-demand reports
Providing full administrative support to the customer service team 

Are you the ideal candidate?
University Degree 
Preferable previous working experience in a business-to-business or project environment
Ability to understand core principles of production scheduling, quality release, finance and supply-chain management
High attention to details and strong numerical skills
Proactive, self-motivated individual with a good sense of priorities
Excellent communication and interpersonal skills
Ability to work to deadlines under pressure
Good command of Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint)
Fluent in verbal and written Macedonian, English and German 

Working hours: Mon.-Friday: 08:30-17:00h 

How to apply: 
If you are interested for this position please send your CV and Motivation Letter in English to the following e-mail address: mkjobs@matthey.com and indicate the Reference number in the subject field otherwise your application will not be considered. By applying to this position you agree that Johnson Matthey keeps and uses your personal data for company purposes in duration of one (1) year. Only selected candidates will be contacted for interview 

Краен рок за аплицирање: 13 Февруари 2016 

Џонсон Мети обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува апликациите од соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикепираност, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување .

Краен рок за пријавување: 15.02.2016

cheap nike air max 90