Водовод и канализација се поднови со нови теренски возила

Водовод и канализација – Скопје, го обнови возниот парк со теренски возила за потребите на Сектор Водовод, Сектор за експлоатација и одржување на капацитети и дежурната служба во рамки на Дежурно Информативниот Центар, информира претпријатието.

Седумте теренски возила се набавени и распределени во овие сектори заради полесно извршување на теренските активности и олеснет пристап до специфичните подрачја на кои е распространета мрежата на ЈП Водовод и канализација – Скопје – велат од Водовод.