Во Ѓорче решени 65.639 барања за легализација

Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров информира дека расте бројот на решени предмети за легализација.

Според наведените податоци, позитивно решени барања за легализација во општината Ѓорче Петров, од 2011 до октомври 2019 година се б5.639 барања, додека од 2017 до октомври 2019 година решени се 1.229 предмети.

Воедно, 2.831 предмети се останати за решавање, а одбиени  се (барања без елаборати)  2.785. барања за легализација.